O Nas

Akademickie Centrum Wolontariatu (ACW) założyli w 2001 roku Michał Chabel i Karol Bendkowski, studenci jeszcze wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. „Studia to ostatni dzwonek, by zaszczepić w młodym człowieku idee wolontariatu. Potem, gdy każdy będzie miał własną rodzinę, pracę, może być już za późno.” Ta myśl Michała nadal przyświeca koordynatorom organizacji.

Cele statutowe ACW są następujące:

  • zwiększanie aktywności społecznej studentów;
  • umożliwianie studentom podejmowania działań wolontaryjnych;
  • udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym i innym instytucjom poprzez oferowanie im pomocy studentów.

Kilkudziesięciu wolontariuszy ACW prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • Praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in. w świetlicach szkolnych, domach dziecka, hospicjach, szpitalach);
  • Organizowanie akcji na terenie uczelni (m.in. „Wampiriada” - honorowe oddawanie krwi i możliwość podzielenia się czekoladami z dziećmi z Domu Samotnej Matki; „Korkujemy marzenia” - zbiórka plastikowych nakrętek w celu ich wymiany na sprzęt rehabilitacyjny; „Studenci bezdomnym” - zbiórka darów dla Noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; „Podaruj pluszaka” - zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin);
  • Organizowanie i współorganizowanie imprez masowych (m.in. Juwenalia - Kulturalia, Eurobasket, Światowy Dzień Książki, Targi Wolontariatu UKW);
  • Współudział w akcjach dobroczynnych innych organizacji i instytucji (m.in. zbiórki darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”; zbiórki pieniędzy w ramach przedsięwzięć UNICEF; współpraca przy powstaniu bydgoskiego oddziału Fundacji „DrClown”, współpraca z Fundacją „Mam Marzenie”)
  • Dyżury wolontaryjne i okazjonalne odwiedziny w bydgoskich szpitalach (m.i.n w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr Antoniego Jurasza oraz Szpitalu Dziecięcym; czytanie książek, wspólne zabawy, organizacja przedstawień z okazji Mikołajek i Międzynarodowego Dnia Dziecka itp.), organizowane we współpracy z Fundacją DrClown i Kołem Dydaktyków UKW). W listopadzie 2009 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na zaproszenie naszych wolontariuszy gościł Patch Adams!).

Szczegółowych informacji udziela koordynator ACW: Karolina Kramkowska - e-mail: acw.ukw@gmail.com.

Siedziba ACW: Dom Studenta „Romek”, ul.Łużycka 24, sala 16 (w piwnicy).

Strony internetowe ACW: http://www.acw.ukw.edu.pl, facebook 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Akademickie Centrum Wolontariatu
siedziba: Dom Studenta nr 1 „Romek” p. 16 (poziom -1)
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz