Galeria

Wampiriada na UKW

12 grudnia 2014
czytaj całość

10 grudnia 2014 r. ACW zorganizowało akcję zbierania krwi Wampiriada. Uczestniczyło w niej 70 studentów, którzy w sumie oddali 17 litrów krwi.

czytaj całość…

Cykl wykładów o transplantologii

11 grudnia 2014
czytaj całość

Akademickie Centrum Wolontariatu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy zorganizowało cykl wykładów dla studentów: Pobierz wiedzę, czyli prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o transplantacji narządów. Odbyły się one: 20 i 27 listopada oraz 4 i 10 grudnia 2014 r. Poprowadziła je dr n. med. Aleksandra Woderska, Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów.

czytaj całość…

Rektor docenił wolontariuszy ACW

19 czerwca 2014
czytaj całość

Rektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski docenił wolontariuszy ACW. Spotkał się z nimi 18 czerwca 2014 r., by podziękować za ich aktywność, organizowanie i właczanie sie w akcje charytatywne na uczelni i poza nią.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Seminarium o śmiechu w edukacji

05 marca 2014
czytaj całość

4 marca 2014 r. w Bibliotece UKW zostało zorganizowało Seminarium Naukowe: Śmiech w edukacji i terapii - Źródła, Nadzieje, Kontrowersje. Tematem wywoławczym był publikacja dra Przemysława Pawła Grzybowskiego Doktor klaun!
Organizatorem spotkania były: Instytut Pedagogiki UKW i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Bydgoszczy.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Sympozjum o wolontariacie

14 stycznia 2014
czytaj całość

10 stycznia 2014 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowano sympozjum Wolontariat - czas bezcenny czy stracony, dla którego inspiracja była wydana przez ACW książka pod tym samym tytułem.

Celem spotkania było zastanowienie się nad ideą wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencji. Sympozjum podzielono na część wykładową, posterową oraz sesję warsztatową.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Akademickie Centrum Wolontariatu
siedziba: Dom Studenta nr 1 „Romek” p. 16 (poziom -1)
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz